Sunt intrebări sau propuneri? +37323072366

Activitatea Consiliuli Administrativ

2023-2024

 

 

Nr.

Activitatea

Modul de realizare

Responsabili

Termeni de realizare

I

1. Cu privire la prezentarea/ aprobarea Rapoartelor de activitate a cadrelor de conducere:Sugailo Anjela, Ungurean Nadejda .

2. Cu privire la prezentarea / aprobarea Raportului de activitate a instituției pentru anul de studii 2022 – 2023.

2. Cu privire la modificările din componenţa Consiliului de Administraţie.

3.Cu privire la revederea şi aprobarea regulamentului intern. 

4.Cu privire la asigurarea gimnaziului cu manuale.

5. Cu privire la finisarea   lucrărilor de reparaţie a blocului alimentar, dotare a gimnaziului în vedrea   pregătirii  către noul an de studii 2023-2024.

6.Cu privire la acțiunile de protecție și profilactică a infecției Covid 19 în instituție.

Note informative,regulamente,

notă

informativă

Director

d/a

director

             director

 

asistenta medicală

 august

II

1.Cu privire la aprobarea planului de activitate al gimnaziulu.

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific

3.Cu privire la schemele orare.

4.Cu privire la tarifarea orelor cadrelor didactice.

5.Cu privire la aprobarea listelor nominale ale elevilor din gimnaziu.

7.Cu privire la revizuirea și aprobarea fișelor-post ale angajaţilor.

7.Cu privire la validarea șefilor CM.

8.Cu privire la repartizarea timpului de muncă.

9.Cu privire la Curriculumul la decizia școlii privind disciplinele opționale.

Informație

planuri,sheme,

orare

tarificația

director

dir.adjunct

 

preşedinte CS

septembrie

III

1.Cu privire la pregătirea gimnaziului către sezonul rece 2023-2024.

2.Cu privire la completarea documentaţiei şcolare.

3.Cu privire la alimentaţia elevilor şi respectarea regulilor igienei sanitare.

4.Cu privire la aprobarea rețelei școlare la 1.10.2023.

5.Cu privire la starea dosarelor elevilor.

6. Cu privire la inaintarea demersului reparaţia acoperişului institutiei.

Informație

Informație

Poiect

      Director

 Dir.adjunct

a/m

 

octombrie

IV

1.Cu privire la precătarea plângerilor, reclamațiilor elevilor, personalului angajat, familiilor cu privire la încălcarea drepturilor privind securitatea și protecția în școală sau teritoriul adiacent

2.Cu privire la desfăşurarea Concursului ”Pedagogul Anului”

3.Cu  privire  la  organizarea   transportării zilnice, tur-retur, la studii,  a elevilor  din  Malcăuţi

4.Cu privire  la „Executarea bugetului pentru anul bugetar 2023”

5.Cu privire la activitatea secţiei sportive.

Note informative

 

Regulament

d/a,

 

organiz.

 

director

 

contabil

noiembrie

V

1.Cu privire la monitorizarea elaborării și administrării probelor de evaluare pentru primul semestru

2.Cu privire la repartizarea surselor financiare pentru anul 2024

3.Cu privire la  implementarea măsurilor de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar.

4.Cu privire la organizarea Sărbătorilor de iarnă (procurarea cadourilor).

5.Cu privire la tehnica securității în timpul vacanței de iarnă.

6. Cu privire la aprobarea graficului de concediu pentru anul 2024.

Notă informativă

Informație,plan

d/a

 

director

 

 

pr.CS

decembrie

VI

1.Cu privire la monitorizarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale.

2.Cu privire la rezultatele semestrului I

3.C u privire la starea manualelor.

4. Cu privire la organizarea și desfășurarea  olimpiadelor școlare.

Notă informativă

 

d/a

 

d/a

bibliotecare

ianuarie

VII

1.Cu privire la dezvoltarea capacităţilor de informare şi formare a cadrelor didactice.

2.Cu privire la  monitorizarea activității CMI

3.Cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru următorul an de studii.

3.Diverse.

Notă informativă

 

d/a

d/a

 

director

februarie

VIII

1.Cu privire la rezultatele concursurilor școlare.

2.Cu privire la controlul  cataloagelor  scolare  in  vedera realizarii   programei  scolare.

3.Pregatirea    preventiva  a  institutiei   pentru următorul an de studii.

informație

 

 

         d/a

 

        director

martie

IX

1.Cu privire la activitatea CM

2.Cu privire la activitea secţiilor sportive, îndeplinirea schemelor orare.

3.Cu privire la bilunarul ecologic.

4. Cu privire la desfășurarea acțiunilor de caritate în limita posibilităților.

5.Probleme curente.

Plan de acțiuni

Notă informativă

d/a

d/a

aprilie

X

1.Cu privire la modalitatea de selectare a disciplinelor opţionale prevăzute în Planul-cadru pentru anul de studii , pe arii curriculare, întru formarea la elevi a unor competenţe transdisciplinare. 

2.Cu privire la activitatea profesorilor pensionari şi prelungirea contractelor de muncă.

3.Cu privire la repartizarea orelor (preventiv) pentru următorul an de studii.

4.Cu privire la odihna de vară.

5.Diverse.

Notă informativă

Liste

 

Raport

organizatorul

 

mai

XI

1.Cu privire la analiza procesului educațional, pregătirea pentru examenele de absolvire.

2.Cu privire la reparația curentă/ capitală în instituție.

3.Diverse.

Raport de activitate

bibliotecerul

direcția

iunie

 

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții