Sunt intrebări sau propuneri? +37323072366

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ETICĂ

2023-2024

 

Membrii consiliului:

Președinte: Istrati Nadejda

 

Membri

  • Grecu Stanislav
  • Crețu Maia
  • Postovic Agnesa
  • Screlea Lilia

Nr.d/o

Tematica

Resurse umane

Resurse materiale

Responsabili

Termeni

Indicatori de performanță

1.

   Elaborarea și aprobarea planului de activitate al Consiliului de Etică pentru anul de studii 2022-2023

Membrii Consiliului de etică

Codul educației,nr 152 din 17.07.2014,art135-alin.6-8;

Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin ordinul Ministeruui Educației Culturii și Cercetării nr 861 din 07.09.2015

Istrati Nadejda

Septembrie

Procesul- verbal al ședinței Consiliului de etică .

2.

 Informarea cadrelor didactice ,părinților ,elevilor cu privire la procedura de depunere a petiților,sesizărilor. 

Membrii Consiliului de etică,cadre didactice,elevi.

Registru de înregistrare a sesizărilor și petiților.

Istrati Nadejda

Noiem

brie

Cadre didactice,parinți,elevi informați.

3.

   Promovarea respectării în activitatea cadrelor didactice a principiului non-discriminării în raport cu elevii și părinții.

Membrii Consiliului de etică,cadre didactice,elevi.

Art.13 alin.(7) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, 

Istrati Nadejda

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Martie

Rezultatele sondajelor

4.

Organizare periodică a autoevaluării gradului de respectare a prevederilor Codului de etucă  în  gimnaziul Ștefănești

Membrii Consiliului de etică,cadre didactice,elevi

Aplicarea chestionarilor.

Istrati Nadejda

Aprilie

Rezultatele chestionarilor.

5..

Întocmirea raportului anual al Consiliului de Etică .

Membrii Consiliului de etică

 

Istrati Nadejda           

Mai

Raportul anual al Consiliului de Etică întocmit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții