Sunt intrebări sau propuneri? +37323072366

 

Activitatea Consiliului Profesoral

2023-2024

 

Nr.

Activitatea

Modul de realizare

Responsabili

Termeni de realizare

I

 

 

 

 

1.Cu privire la aprobarea şarjei didactice a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar

2.Cu privire la discutarea și aprobarea Planului de activitate al instituției.

3. Cu privire la atestarea cadrelor didactice

4.Cu privire la constituirea Comisiei de atestare

5.. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific

6. Cu privire la la respectarea instrucțiunii privind completarea cataloagelor

Informaţie

 

 

Cerei,informații

 

 

 

           d/a

director

septembrie

 

 

 

 

II

 

1.Cu privire la responsabilizarea elevilor în respectarea Regulamentului de ordine internă

2. Cu privire la constituirea CMI.

3. Cu privire la constituirea ABNET.

4. Cu privire la constituirea Consiliului de Etică.

5.Cu privire la diminuarea de abuz, neglijare, exploatare, trafic, violență.

6. Informații curente. Diverse.

Discuţii

 

Informaţie

d\a

 

 

octombrie

III

1.Totalurile procesului educațional pentru semestrul I, al anului de studii 2023-2024

2. Cu privire la rezultatele inspecţiei tematicela disciplina şcolară limba şi literatura română.

3. Cu privire la desfășurarea procesului educațional în clasa IX-a.

4.Combaterea absenteismului și a abandonului școlar.

Raport

Fișă de monitorizare.

d/a,organiz.

c/d

as. medical

decembrie

 

IV

1. Cu privire la organizarea și desfășurarea  calitativă a orelor optionale .
2.Cu privire la desfășurarea procesului educațional în clasa IV-a .

3. Cu privire la rezultatele inspecţiei tematice la disciplina şcolară Educaţie pentru societate.
4. Cu privire la atestarea cadrelor didactice.

 

Notă inform.

Fișă de monitorizare.       

 

d/a

Comisia de atestare

 

martie

 

V

1. Cu privire la discutarea metodologiei pentru testarea națională  în cl. IV-a.

2 Cu privire la promovarea și admiterea la examene, sesiunea 2023.

3.Cu privire la validarea rezultatelor testării naționale, ciclul primar

4.Cu privire la aprobarea ofertei opționale pentru anul de studii 2023-2024

5. Cu privire la desfășurarea secției sportive.

6. Cu privire la avizarea normelor de completare a claselor, numărul de clase, schema de încadrare a personalului.

 

Metodologia

 

Dare de seamă

 

 

 

d\a

              c\d

 

 

       directorul

 

Mai

 

VI

 1. Prezentarea Rapoartelor de activitate de către cadrele didactice.

2. Elaborarea/ prezentarea analizei SWOT privind activitatea instituției în anul de studii 2022 – 2023.

3. Aprobarea listei absolvenților.

4. Eliberarea Certificatelor de studii gimnaziale.

5. Diverse.

 

Notă informativă

        raport

 

Director

Sefii CM

 

Iunie

VII

1. Cu privire la prezentarea/ aprobarea Rapoartelor de activitate a cadrelor de conducere:Sugailo Anjela, Ungurean Nadejda .

2. Cu privire la prezentarea / aprobarea Raportului de activitate a instituției pentru anul de studii 2023 – 2024.

3. Cu privire la pregătirea școlii către noul an de studii

4. Cu privire la aprobarea schemelor orare.

Informaţie

Planul cadru

 

Director

d/a

 

august

 

 

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții