Sunt intrebări sau propuneri? +37323072366

Istoria IP Gimnaziul Dărcauti

Primele școli sătești în Basarabia au luat naștere pe lîngă biserici.Și școla de alfabetizare,adică de învățare a scrisului și cititului,se deschide la Dărcăuți,pe lîngă biserică,la 23 noiembrie 1895.Ea cuprindea 15 copii.Învățător era Chiril Stefanov,absolvent al unei școli de învățîtori.

La 23 noiembrie 1899 se deschide,în clădire proprie,școla de o clasa(sau de o treapta).Cursul de învățămînt în școlile de o clasa dura pe atunci 2 ani,în limba rusă.

De la 15 decembrie 1899 învățător de religie era preotul Grigore Gherbanovschi,curator de onoare din 1904- Atanasie Vas. Bacalîm,iar învățător și șef al școlii,din 26.10.1902-Constantin Onisim Brici,absolvent al cursurilor pedagogice de la Bairamcea,jud. AKKerman.El preda și cîntul și gimnastica.Școala avea o bibliotecă cu 106 titluri și 135 exemplare de carte,curator de onoare era Nicanor Vas. Crușevanu,moșier la Malcăuți.

În 1914 este menționat lotul experimental al școlii,cu o livada de 800 stînjeni pătrați.,grădină de zarzavaturi pe o suprafață de 192 stînjeni pătrați.

În 1921,guvernul român a introdus în Basarabiaănvățămîntul general obligatoriu al copiilor de la 7 anipînă la 16 ani.

La 24 iulie 1924,a fost promulgate legea privind învîțîmăntul primar care își propunea lichidarea analfabetismului.

În 1927 învățătorilor nominalizați mai sus se adaugă și Ana Bacalîm și Olga Benclimova,care peste un an trece la Zgurița.Din 1929 activau și învățătorii Teoctist și Alexandra Cebotarenco.În 1933,aici se aflau și învățătorii Nicanor Bacalîm ,Teodor Vrînceanu,Mihail Ungureanu și V.Vertolos.

După războiul din 1941-1945,la Dărcăuți funcționează o școală  primară,din 1946- una medie incomplete,apoi o școală medie.

La prosperarea localității și-au adus obolul învățătorii Anastasia și Chiril Pîrțu,Lidia și Efim Vrînceanu,Elene și Vladimir Harabajiu,Elena și Vasile Stempovschi,Lucia și Pavel Stempovschi,Valentina și Vladimir Heiu,fost director de șsoală,Maria și Leonid PopoviciRaisa și Ștefan Bacalîm,Ana Slivciuc,Lidia Gușan,Sofia Grosu,Ecaterina și Constantin Crețu,fost și director,Vasilisa Bordeianu,Raisa Tomac,Tamara și Anton Carauș,Liubov Vinaga,Silvia Slonovschi,Ecaterina și Ivan Dubniuc și alți semănători de lumină.

În prezent postul de director al gimnaziului îl deține Sugailo Angela,copii satului sunt dăscăliți de Vieru Pavel,Cojocari Ana,Screlea Lilia,Lozinschii Lilia,Chitoroga Cristian,Crețu Maia,Afanas Stela,Postovic Agnesa,Istrati Nadejda,director-adjunct,Crețu Mariana,Grecu Stanislav, Garmaliuc Cristina.

Începând cu anul 2000, şcoala parcurge o perioadă de transformări,prin implementarea noului curriculum, a Planului -cadru care a implicat o doză sporită de responsabilitate a acţiunilor  personalului didactic şi ale elevilor. Grupul managerial al instituţiei oferă un climat organizațional intelectual  atât profesorilor, cât si elevilor. Experienţa educaţională de marcă  deosebită oferită elevilor se exprimă prin performanţe meritorii din partea acestora.

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții